Záchranářský tábor je tradice

V srdci České Kanady

I pro rok 2024 jsme pro náš záchranářský tábor připravili velice hodnotný a zajímavý program, který nebude mít jen zábavnou, ale i vzdělávací formu.

Pro děti od 6 do 15 let

Tématicky zaměřený táborový program je plný her a ukázek činnosti a práce profesionálních záchranářů jednotlivých složek integrovaného záchranného systému včetně používané techniky a technických prostředků. Děti se zde setkávají se simulovanými úrazy či nehodami, které se učí adekvátně řešit.

Přihlásit dítě

Staň se mladým záchranářem!

Každá z her je vyhodnocována a děti jsou odměňovány drobnými věcnými cenami a diplomy. Vyvrcholením celého tábora je celodenní tématicky zaměřená táborová hra. Při závěrečném vyhodnocení celého záchranářského tábora děti získávají v závislosti na svých dovednostech a znalostech osvědčení o odbornosti Mladý záchranář 1., 2. či 3. stupně.