Ke stažení

Vše potřebné

Zde najdete veškeré dokumenty a instrukce, co dalšího budete předávat při nástupu dítěte do tábora. V případě jakýchkoli nejasností nás neváhejte kontaktovat.

Při nástupu dítěte budete odezdávat

  • kartičku zdravotní pojišťovny
  • zdravotní a očkovací průkaz
  • nástupní list dítěte
  • posudek zdravotní způsobilosti dítěte
  • souhlas se zpracováním osobních údajů
  • léky, pokud dítě užívá
  • plnou moc s ověřeným podpisem, pokud dítě bude z tábora vyzvedávat jiná osoba než zákonný zástupce